SHIRANAMI

SHIRANAMI, Visual Art Installation 2019 / Visual Ryo Takahashi / Music Shinji Wakasa